TEMA:

“Love Science

MATLAMAT: Program ini adalah bertujuan untuk mendedahkan peserta dengan aktiviti-aktiviti berkaitan STEM yang dianjurkan oleh STEM Exploration Centre. Aktiviti STEM yang dilihat ini diharap dapat diaplikasikan oleh peserta dalam proses pengajaran dan pembelajaran kelak. Selain itu kajian berkaitan STEM juga boleh dilakukan dengan kerjasama STEM Exploration Centre. Ia juga dapat memupuk semangat kerjasama di antara peserta-peserta dan merapatkan lagi tali silatulrahim diantara mereka. Program ini selaras dengan falsafah pendidikan negara mencapai hasrat 60:40 bidang sains berbanding sastera (Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, 2015-2025).

OBJEKTIF

1.1  Peserta berpeluang mempelajari aktiviti-aktiviti berkaitan STEM yang dianjurkan oleh STEM Exploration Centre.

1.2  Peserta berpeluang mengaplikasikan aktiviti STEM dalam proses pengajaran dan pembelajaran kelak.

1.3  Peserta berpeluang mengadakan kerjasama dengan pihak STEM Exploration Centre untuk menjalankan kajian kelak.

2.0  PENGANJUR

Science and Mathematics Research Group (RG SME) Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Dan Persatuan Pendidikan Sains dan Matematik Negeri Johor (PPSMJ)

3.0  TARIKH DAN TEMPAT
Tarikh     :  28 Disember 2015
Tempat   : Cyberjaya

 

4.0  PENYERTAAN

Peserta Sarjana dan PhD Sains serta Pendidikan (Matematik/ Fizik/Kimia)

 

5.0  BENTUK PROGRAM

Lawatan sambil belajar

 

6.0  PENGANGKUTAN

1 buah bas disediakan oleh UTM

 

7.0  PENYERTAAN

  • 24 orang mahasiswa
  • 2 orang pensyarah
  • 1 orang pembantu makmal