KEAHLIAN

Sebarang pertanyaan untuk mendaftar sebagai ahli persatuan hubungi:

Dr Norulhuda Ismail (Setiausaha)
Jabatan Pendidikan Sains, Matematik dan Multimedia Kreatif,
Fakulti Pendidikan, 81310
Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor.
Emel:         p-norulhuda@utm.my

atau

Prof. Dr. Noor Azlan Ahmad Zanzali  (Yang dipertua)
Jabatan Pendidikan Sains, Matematik dan Multimedia Kreatif,
Fakulti Pendidikan, 81310
Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor.
Emel:         azanzali@utm.my