BULETIN

Pihak persatuan mengalu-alukan sumbangan penulisan daripada orang ramai. Sumbangan penulisan boleh terdiri daripada;

  • Rencana dan laporan penyelidikan
  • Ulasan penulisan sorotan kajian
  • Sebarang penulisan berkenaan dengan pendidikan sains dan matematik, sains komputer dan teknologi

Penulis-penulis yang ingin memuatkan hasil penulisan masing-masing boleh menghantarkannya ke alamat berikut:

Ketua Penyunting,
Buletin Persatuan Pendidikan Sains dan Matematik Johor,
Sekolah Pendidikan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Teknologi Malaysia,
81310 Skudai Johor.

Atau boleh menghantarkan penulisan kepada editor buletin iaitu:

Dr Najua Syuhada Ahmad Alhassora
najuasyuhada@utm.my

atau

Dr Nor Farahwahidah Abdul Rahman
nfwahidah@utm.my